HTML

Őrség (turizmus, szállás, látnivaló, fazekasjel)

Az Őrségbe tévedő vándor számára szeretnék információkat adni arról, hogy mit nézzen meg, hol egyen, hol vásároljon, hol fürödjön, hol szálljon meg, mit olvasson, mire figyeljen.

Friss topikok

Linkblog

Az RTL Klub látogatása a veleméri Sindümúzeum őrségi jelkincset bemutató kiállításán

2010.02.26. 08:45 Tiszteletes úr

 

 

Az RTL Klub kedd esténként foglalkozik kultúrális és őstörténeti kérdésekkel. A most készülő műsorban a tervek szerint a magyar őstörténeti hipotéziseket mutatják be.

 

&uum
Akik ismerik az RTL Klub műsorainak irányultságát, azok joggal kapják fel a fejüket a hír hallatán. Ez a csatorna (és általában a kereskedelmi televiziók) nem arról híresek, hogy érdekelné őket a magyar őstörténet. Ha foglalkoznak is a kérdéssel, legfeljebb két szempontból:
- miként lehet a finnugrista hazugságot tovább sulykolni a fejekbe, vagy
- miként lehet gúnyolódni az őstörténeti másként gondolkodók elméletein.


1. ábra. Beszélgetés a veleméri Sindümúzeum kiállítóhelyiségében


Mindezt - természetesen - úgy szokták tenni, hogy tudományos igényű érvelésre, egy-egy nézet alapos kifejtésére, vagy a nézetek ütköztetésére nincs valódi lehetőség. Erre jó ürügyet kínál a szűkre szabott műsoridő. Ami tulajdonképpen rendben is volna, hiszen a tudományos kérdések megvitatása valóban nem a kereskedelmi csatornák feladata. Hálásak lehetünk a téma vállalásáért is.

 

 
2. ábra. 1928 táján készült, ma is tökéletesen működőképes korondi cserépkályha a Sindümúzeum földszinti helyiségében


A tervezett adás mindössze 12 percet ad az összes őstörténeti hipotézis bemutatására. Ez nagyjából azt jelenti, hogy egy-egy hipotézisre 1-2 perc juthat. 

A műsor szerkesztői az internetes publikációk alapján figyeltek fel a székely írás eredetével kapcsolatos újabb eredményekre. Ez esetben ismét nyugtázhatjuk, hogy az internet könyörtelenül átformálja a világunkat. Az a kb. 15-20 000 olvasó is, aki havonta elolvassa a cikkeimet, pozitív hatással lehet a kulturális közvéleményre. Előbb-utóbb megtörik a finnugrista terrort, amit az egyetemeken és a "tudományos" sajtóban tapasztalhatunk.

 

 
 
 
 
 
 
 
3. ábra. A Sindümúzeum utcai táblája (a cserepek csak a fényképezés idejére lettek rajta elhelyezve, az egyiken az "atya" szójele, a másikon egy szárnyas napkorong látható)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mivel az újabb írástörténeti felismerések alátámasztják, cáfolják, vagy kiegészítik a különféle őstörténeti hipotéziseket, a Veress Krisztina vezette 3 fős - kitűnő és rokonszenves emberekből álló - stáb autóba ült és leutazott Velemérre egy írástörténeti témájú riport készítése végett. 

A dolog napirendre kerülése érthető, hiszen a finnugrizmus egyik legerősebb cáfolatát a székely írás léte jelenti. Ha az akadémikus "tudomány" emberei figyelembe vennék a székely írással magyar nyelven írt igen korai (kőkori, szkíta, hun stb.) elolvasható írásemlékeket, meg a népi jelkészlet vélük rokon emlékeit, akkor fel kellene adniuk az egyetemeken száz éven tanított ostobaságaikat, be kellene ismerniük, hogy - uram bocsá' - a dilettánsoknak inkább volt igazuk, mint nekik.

 

 

4. ábra. Ezen az asztalon történik a sindük lerajzolása

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A stáb által Velemérre hozott imponálóan bonyolult és nagyon fekete technika áráért egy családi házat is lehetne venni itt a környéken, méghozzá az igényesen felújított, legszebb fajtából. A lenyűgöző technika segítségével felvett riport néhány órát vett igénybe, eközben mintegy 30-60 perces anyag készült. 

Ebből kell majd a szerkesztőnek kiválogatnia az adásba kerülő 1-2 percet. Ez a legkevésbbé sem irígylésre méltó feladat. A riportban eleve nem tudtam elmondani mindent, ami szükséges lett volna. Nem lehetett - szokásomhoz híven - lekapni valamelyik polcról egy-egy dokumentum értékű népi cserepet, mert a kamera egy bizonyos távolságra volt beállítva s ezért nekem fegyelmezetten a székemen kellett maradnom. De ha szabadon mozoghattam volna, akkor sem lehetett volna 35-40 év kutatási eredményeit rövid idő alatt teljeskörűen előadni, vagy megérteni. 
 


 

5. ábra. A földszint az időszaki kiállítások helyszíne, ahol egyébként a múzeumi anyag feldolgozása és a vendégek fogadása is történik; például ebben az ágyban aludt Friedrich Klára a négy napos veleméri látogatása alkalmával; a falon lévő nagy tálak egyike az ő ajándéka (a szentgyörgyvölgyi Csótár Rezső alkotása)

 

A szerkesztői rutin persze sokat segíthet, a munka eredményeképpen a nézők a legérdekesebb felvetésekről villanásnyi hírt kaphatnak. 

Ami az őstörténeti képet illeti, egyes nyelvészek felvetik, hogy a magyar nyelv (ők persze finnugor nyelvekről beszélnek) még Kelet-Afrikában alakult ki legalább 100 000 évvel ezelőtt. Eleink innen költöztek át a Közel-Keletre (a bibliai Éden területére) mintegy 100 000 éve, s ott éltek a két jégkorszak közötti meleg periódusban. Itt alakult ki a magyar ősvallás lényege és az az ősvallási jelkészlet is, amelyből a székely rovásírás reánk maradt.

 

 
6. ábra. Polcok, veleméri és magyarszombatfai cserépedényekkel (középen egy tejesköcsög a székely rovásírás "b" (Bél, belső) jelének népi rontáselhárító megfelelőjével; a néphit szerint a jel megvédi a tehenet attól, hogy véres legyen a teje, és az ilyen edényben a tejföl is vastagabb lesz
 

Ezt bizonyítja elsősorban a székely írás "f" (Föld) jele - amelyet az innen szétrajzó népek mindenhová magukkal vittek - illetve néhány történeti körülmény is. 

Például az, hogy a székely írás mintegy 20 jele megtalálható a Pireneusokban a Mas d' Azil-i barlangban már 20 000 évvel ezelőtt - amit az elvégzett valószínűségszámítás szerint nem lehet véletlen egyezésnek tulajdonítani. Ez azt jelenti, hogy a székely írás ősét vagy rokonát a kőkorban használták a Pireneusokban is.

  

7. ábra. A Sindümúzeum épülete ősszel, a lemenő Nap által megvilágítva, diószedés után tele kosárral és zsákokkal

 

 

 

 

 Ugyanígy megtalálható a prekolumbián Amerikában is a székely írásnak kb. 20 jele. Az indiánok ősei a legnagyobb valószínűség szerint 30-40 000 évvel ezelőtt mentek át Amerikába, azaz ekkor már létezett a székely írás. Ezért tudunk elolvasni egy-két indián feliratot a székely írás segítségével.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 30-40 000 évvel ezelőtt Szibériában már használták a székely írás elődjét s ez hatással volt a kínai és a japán kultúra kezdeteire is. Ezért található meg a kínai írásban sok székely jel párhuzama, s ezért visel Jimmu Tenno, az első japán császár magyar eredetű nevet (amely név elődjét megtaláljuk a Sindümúzeumban látható egyik őrségi cseréptálon, székely hieroglifákkal írva Jóma ten "Jó magas isten" alakban).  

8. ábra. Az Írástörténeti Kutatóintézet baráti köre helyreállította az utolsó veleméri fazekas korongját s az megtekinthető a kiállításon (a kisgyermekek számára az jelenti a legnagyobb örömet, ha a korongra állhatnak); az asztalkán a szomszédos Szentgyörgyvölgyön előkerült tehénszobor másolata, amelyik sajnos az égetéskor szétrobbant a kemencében

 

 

 

 

E körülményekből az következik, hogy a székely írás őse egy központi területen alakult ki (minden bizonnyal 50 000 évvel ezelőtt a Közel-Keleten, az Ararát körüli Édenben, amely területnek a térképe a székely írás "f" betűjévé vált).

Eleink az Éden területéről az utolsó jégkorszak leghidegebb periódusának kezdetén (kb. 40-50 000 évvel ezelőtt) északra vándoroltak és eljutottak a Turáni-alföldre meg a Kárpát-medencébe is. E területeken azóta is kimutatható a magyarságra jellemző EU-19 haplotípus a genetikai vizsgálatok során. Ami egyrészt azt jelenti, hogy a magyarság Európa egyik legelsőként betelepült népe, másrészt azt, hogy a szkíták, hunok, avarok is magyarok voltak, csak ők később vándoroltak be a Kárpát-medencébe. 
 

 
9. ábra. Papp Vilmos magyarszombatfai mester korsója a szárnyas napkoronggal; középen a Nap jele, mellette a négy kacskaringó a székely írás "j" (jó "folyó") jele az Éden négy szent folyóját jelképezi

 

Ezt a történeti képet az írásemlékek is alátámasztják. 


A Közel-Keleten kimutatható a székely írással rokon rendszerek sora (például a Tepe Yahjai, a hettita hieroglif, az urartui hieroglif, a sumer stb. írásokban). Ez ősi örökség a kőkorból.

A szkíták, hunok és avarok is használták a székely írást. Ezt a jelkincset a több hullámban északra vándorlók vitték a sztyeppére a kőkortól kezdődően.
 

 

 

 

 

 

10. ábra. Veleméri rajzos sindü a székely írás "b" és "f" jelének megfelelőivel; a minta pontos párhuzama a nepáli magaroknál és a sztyeppi sámándobokon fordul elő
 
 

 

 


A Kárpát-medencében és a Balkánon pedig a Tordos-Vincsa kultúra és más neolitikus kultúrák írása mutat megdöbbentő azonosságot a székely írással. Például a 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor szójelekkel írt felirata magyarul minden további nélkül elolvasható. 

Veress Krisztina a legkitűnőbb riporterekhez méltóan segített az álláspontom előadásában. Türelmesen megengedte a mondanivalóm kifejtését, amikor az volt helyénvaló. Máskor meg az ördög ügyvédjének szerepét magára vállalva olyan kérdéseket tett fel, amelyek segítették a tömör válaszok születését a lényegesebb témákban is.

 

 

11. ábra. A múzeumi feldolgozó munka egyik eredménye ez a grafika; a sindün az égigérő fa rajza látható; a jel a szentgyörgyvölgyi tehénszobor 7500 éves Ten jelének és a nikolsburgi ábécé tprus "tapar us" jelének megfelelője (a cserép képjelének jelentése: "szabír ős Ten")

 

 

 

 

 

 

 

 


Például - miután félóráig magyaráztam, hogy a székely írás az Éden területén és mintegy 50 000 évvel ezelőtt született meg - megkérdezte, hogy miképpen kerülhetett az első japán császár névligatúrája egy őrségi tálra "ha a székely írás nem régi". Nos, az effajta kérdésekre aztán valóban lehet tömör válaszokat adni, amelyek - ha tűrik a nyomdafestéket - alkalmasak egy ilyen rövidre szabott adás számára.

A riport közben megtudtam, hogy az akadémikus tudomány (helyesen: "tudomány", vagy áltudomány) képviselői azért nem tekintik forrásnak a székely írásemlékeket, mert magát az írást túl későinek tartják. Ugyanők azt is hajtogatják, hogy nincs senki, aki ismerné a hunok nyelvét; valamint azt is, hogy az alternatívok nem látják el megfelelő hivatkozásokkal a dolgozataikat (ami persze csak a válaszadás alóli kibúvó).

 


 12. ábra. Az égigérő fa másik ábrázolása egy veleméri rajzos sindün; az Antall és Kolossa családok által megőrzött hagyomány szerint az "Isten valamicsodája" van a cserépen s ez segített az Antall-porta tetőzetének épségben maradásában az 1928-as rettenetes viharban, amelyre a környék falvaiban még ma is emlékeznek néhányan; a fa tetején lévő jel a hettita hieroflif írás "isten" szójelével és a székely írás "ős" jelével azonos

 

 

 

 

 

 Krisztina megkért arra, hogy a riporthoz szükséges képeket és cikkeket küldjem el a címére. Ezért az alábbi levelet és válogatást juttattam el hozzá:

 13. ábra. A fenti cserépnek az Írástörténeti Kutatóintézet által kiadott " Mítoszok őre, Velemér " c. kötetben megjelent rajza alapján készítette Szerváciusz István szobrászművész a trianoni rablókkal bátran szembeszálló szomszédos falu, a szerb megszállókat fegyverrel, meg ásóval és kapával kiűző hős Kercaszomor emlékművét

 

 

 

 

 

 

 ***

Kedves Krisztina!

Az ígéretemhez híven küldök még egy kis irodalmat. Az alábbi
cikkeimben talál további adatokat és képeket azokról a témákról,
amelyekről beszélgettünk s azokról is, amelyekről még beszélnünk
kellett volna.

Nem elegendő 1-2 óra a kérdések felvetéséhez sem, nemhogy a
megtárgyalásukhoz. Mégis, ha érdekli, a következő cikkekben találhat
még alátámasztást az egyes állításaimhoz.

***

Jimmu Tenno, az első japán császár névligatúrája egy régi őrségi
cseréptálon
 http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=77017 

Az Éden írása 
http://ikint.uw.hu/az_eden_irasa.html 

A Szent Korona születésének ideje, helye és alkalma 
http://vargageza.tar.hu/szentkorona.htm

7500 éves magyar nyelvű szöveg a szentgyörgyvölgyi tehénszobron 
http://www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=24454

A Föld szójele és etimológiája 
http://www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=21771%20

A hunok nyelve 
http://vargageza.tar.hu/a_hunok_nyelve.htm 

A budapesti hun jelvény 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

http://orseg.blog.hu/api/trackback/id/tr921791460

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Nincsenek hozzászólások.